Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до об’єктів

Турківський ліцей

photo

Опис

Опис діяльності

 

І. Концептуальний компонент

Місія:

 • Досягнення випускниками школи нового, якісного рівня освіченості, вихованості та конкурентоспроможності, необхідного для успішного продовження навчання і достатнього для ефективної соціалізації за умов інформаційного суспільства.
 • Створення умов для різнобічного професійного й особистісного зростання персоналу навчального закладу.
 • Сприяння процесу неперервної освіти та культурного розвитку батьків учнів і громади. 

 

Мета:

 • Створення сучасного освітнього середовища як умова формування ключових компетентностей особистості, здатної реалізувати творчий потенціал в умовах динамічного розвитку суспільства 

 

Завдання :

 • Зусилля педагогічного колективу спрямувати на виконання Закону України «Про освіту», Концепції національно-патріотичного виховання та Концепції «Нова українська школа», Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років.
 • Діяльність педагогічного колективу організувати на засадах «педагогіки партнерства» та дитиноцентризму.
 • Забезпечити умови для творчого простору діяльності учителя.
 • Забезпечити перехід учнів 1, 5 та 10-го класів на новий зміст навчання та рівний доступ особистості школяра до здобуття якісної освіти згідно Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти.
 • Застосовувати інноваційні педагогічні та здоровʼязбережувальні технології, інтерактивні методи та форми навчання і виховання.
 • Забезпечити формування готовності педагогів до інноваційної, дослідницько-експериментальної діяльності через оптимізацію системи методичної роботи.
 • Забезпечити якісну освіту, підготовку до проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання випускників школи.
 • Реалізувати модель виховної системи, акцентуючи увагу на національно-патріотичному вихованні дітей та молоді.
 • Організувати належний психолого-педагогічний супровід педагогічного процесу.
 • Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, діяльність дитячо-юнацьких організацій, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.
 • Здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту дітей-напівсиріт та тих, батьки яких – учасники АТО, перебувають за кордоном.
 • Разом з органами внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх, місцевою сільською радою, громадськістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до правопорушень та скоєння злочинів.
 • Здійснювати моніторинг навчально-виховної, методичної діяльності колективу.

 

ІІ. Управлінський компонент

 

Вихристюк Світлана Михайлівна 

Директор школи 

Педагогічний стаж: 26 років, в т.ч. управлінський: 20 років

Спеціальність за дипломом: біологія.
 Категорія (звання): вища, учитель-методист
 Нагороди: знак «Відмінник освіти України», медаль “За заслуги перед Прикарпаттям”.

Рудницька Марія Михайлівна 

Заступник з навчально-виховної роботи 

Педагогічний стаж роботи: 48 років, в т.ч. управлінський – 26 років.
 Спеціальність за дипломом: українська мова і література
 Категорія (звання): вища, старший учитель.

Струтинська Лілія Дмитрівна

Заступник з виховної роботи

Педагогічний стаж роботи: 7 років, в т.ч. управлінський – 1 рік
 Спеціальність за дипломом: історія. 
 Категорія (звання): ІІ.

ІІІ. Змістовий компонент

 • Початкова ланка

Кількість учнів: 108.

Пріоритетні функції: загальнонавчальні, розвивальні, виховні, оздоровчі

Предмети варіативної складової: мовознавство, християнська етика, індивідуальні заняття.

Нові педагогічні технології: розвивальне навчання Д. Ельконіна  –  В. Давидова

Функціонують дві групи подовженого дня. 

 

 • Основна школа

Кількість учнів: 114.

Пріоритетні функції: загальноосвітня підготовка учнів, формування готовності до вибору форм подальшого одержання освіти та профільного навчання

Предмети варіативної складової: поглиблене вивчення історії, української та іноземних мов;

Курси за вибором:  «Живи за правилами», «Вчимося бути громадянами», «Християнська етика», «Креслення».

 

 • Старша школа

Кількість учнів: 19.

Пріоритетні функції: формування цілісної картини світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікативної діяльності, умінням одержувати і переробляти інформацію, застосовувати набуті знання на практиці

Профіль навчання: історичний.

 • 10 клас: історія України  –  4.5 год., всесвітня історія – 1.5 год.;
 • 11 клас: історія України – 4 год., всесвітня історія – 4 год.

Предмети варіативної складової: поглиблене вивчення історії України, української мови, предметів «Людина і світ», «Громадянська освіта»

 

 • Гуртки за інтересами: 
 • «Захисник Батьківщини» 
 • «Влучний стрілець»
 • «Топографія на місцевості» 
 • «Школа безпеки»
 • «Театральний»

 

 

ІV. Виховний компонент

Виховання учнів в школі здійснюється в контексті громадянської та загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, грунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави.

В основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України акцентується увага на здійсненні інноваційних підходів до виховної діяльності. Всі ці чинники враховано при побудові виховної системи «Школа становлення лідерів».

Налагоджена робота учнівського самоврядування. Вдосконаленню лідерських якостей значною мірою сприяла організація пришкільних районних таборів лідерів учнівського самоврядування «Наше місто» (2005-2014 рр.). В організації роботи таборів брали участь волонтери Корпусу Миру США в Україні.

Упродовж 2014-2016 рр. при школі діяла відпочинкова зміна «Спалах».

В 2016-2017 рр. на базі школи діяла відпочинкова зміна «Патріот» при підтримці військового комісаріату.

Влітку 2018 року при школі було організовано відпочинкову зміну «Кольоровий світ». Згідно з планом роботи табору кожного дня учні знайомилися з певною культурою : японською, африканською, індійською, латиноамериканською, європейською. 

 1. Методичний компонент

 

V.1. Інноваційна діяльність

У початковій школі впродовж 2003-2017 рр. впроваджувалась методика розвивального навчання Д.Ельконіна – В.Давидова., освітня система «Довкілля» (Д. Ільченка) та програма «Ранкові зустрічі»

В основній та старшій школі успішно адаптовано технологію колективних творчих справпроектну технологію.

 

V.2. Управлінські проекти :

2007 р.: проект «Покращення умов навчання  та  виховання дітей дошкільного віку шляхом реконструкції  пустуючого приміщення дитячого садка» (в рамках конкурсу проектів Українського  фонду соціальних інвестицій)

Автор: С. М. Вихристюк.     Бюджетна вартість проекту: 500 тис. грн.

 

2007 р.: проект «Школа – модель демократичного суспільства»

Автор: С. М. Вихристюк.

 

2009 р.: проект «Забезпечення розвитку громадянських якостей сільських школярів шляхом навчання лідерів учнівського самоврядування» (в рамках Всеукраїнського фестивалю педагогічних інновацій МОН України). Диплом МОН України.

Автор: С. М. Вихристюк.

2010 р.: проект «Покращення умов перебування дітей сільської місцевості в групах продовженого дня» (в рамках освітніх конкурсів Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду «Відродження»).

Автор: С. М. Вихристюк.      Бюджетна вартість: 20 000 грн.

2010 р.: проект «Реалізація творчих обдарувань дитини шляхом створення шкільної академії наук»
 Керівник: О. Палюткіна.

V.3. Співпраця з Корпусом Миру США в Україні

З огляду на майбутню інтеграцію України в Європейський освітній простір школа підтримувала багаторічні стосунки з Міжнародною організацією “Корпус Миру Сполучених Штатів Америки в Україні”. В рамках угоди з цією неурядовою організацією на базі нашого закладу працювали волонтери — громадяни США, метою перебування яких було поглиблене вивчення учнями англійської мови, як мови широкого міжнародного спілкування, та обмін досвідом виховання дітей. Термін перебування волонтерів 2005-2015 рр.

 

 1. 4. Школа - в експерименті НАПН

В 2016-2018 рр. школа приймала участь в експериментальних дослідженнях НАПН із теми «Педагогічні умови організації   профільного   навчання  в освітньому окрузі сільської місцевості»

Керівники:   В. Мелешко,  кандидат педагогічних наук, доцент,

                                              завідувач відділу сільської школи НАПН України

                      Л. Келембет, старший викладач кафедри менеджменту

                                             та освітніх інновацій Івано-Франківського ОІППО 

 

 

 

VІ. Ресурсний компонент

VІ.1. Кадрове забезпечення.

Педагогічний колектив школи спрямовує зусилля на покращення якості освіти школярів, вдосконалення професійної майстерності. Педагоги оволодівають сучасними методиками навчання, інтерактивними технологіями.  

Усього педагогів – 35, з них жінок – 30 (85,7%), чоловіків – 5 (14, 3%).

Вік педагогів:

 • молодші за 25 років – 4 (11,5%);
 • 25-35 років – 10 (29%)
 • 35-55 років – 16 (46,2%)
 • понад 55 років – 5 (14,5%)

 

VІ.2. Матеріально-технічні ресурси

Приміщення Турківської загальноосвітньої школи складають два корпуси, споруджені в 1964 та 1988 роках. Будівля школи зʼєднана з будівлею ДНЗ «Малятко» спільним коридорним приміщенням. Загальна площа будівлі школи – 4998 м2. Проектна потужність – 637 учнівських місць. Кількість учнів, що навчається у школі – 243.

В 2001 році дах будівлі школи перекрито металочерепицею. В рамках Кіотського протоколу у 2012 р. здійснено утеплення фасаду та заміну вікон на енергозберігаючі.

Площа подвірʼя школи – 0,78 га. Водопостачання та каналізація централізовані.

На відстані 200 м знаходиться спортивна зона площею 0,92 га, на якій розташовані: стадіон, обладнаний за сучасними стандартами (футбольне поле, бігові доріжки, гардеробне приміщення, трибуни вболівальників,) волейбольний майданчик, майданчик зі штучним покриттям, антивандальний комплекс.

Поруч зі стадіоном розміщений плавальний басейн, що містить три доріжки довжиною 25 метрів.

Є навчально-дослідна пришкільна ділянка площею 0,79 га, де діти вдосконалюють свої трудові навички та навички дослідницької діяльності.

Навчально-матеріальна база школи представлена 32 навчальними кабінетами (з них – 10 проатестовані), обладнаними згідно вимог та умов режиму навчання. Навчання здійснюється за класно-кабінетною системою.

Функціонує компʼютерний клас на 22 місця, підключений до всесвітньої мережі Інтернет, де проводяться уроки інформатики та навчальні заняття з інших дисциплін.

На другому поверсі розміщена актова зала площею 252 м2. Уроки фізкультури в осінньо-зимовий період проводяться в спортивному та тренажерному залах (загальна площа – 202 м2).

Бібліотека має читальний зал, книгосховище, достатнє змістове наповнення. Бібліотечний фонд становить 13558 видань в тому числі 5741 – навчальний фонд.

Учасників навчально-виховного процесу обслуговує їдальня на 100 посадкових місць, медичний кабінет, гардеробна.

Підвіз учнів до школи здійснюється рейсовими автобусами на основі угод, укладених відділом освіти, культури, молоді та спорту Пʼядицької сільської ради ОТГ з перевізниками.

 

 • Хронологія зміцнення матеріальної бази Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. (2001-2018 р/р.)

 

Рік

Заходи

2001

 1. Перекриття даху школи металочерепицею.

Спонсор – голова Долинської РДА В. Тепчук 

Виконавець робіт – с/г підприємство «Степан Мельничук» (керівник – В. Когут).

Оплата праці – на договірних умовах, натуроплатою (зерно пшениці з пришкільної ділянки).

 1. Замуровування 10 вікон старого корпусу черепицею.
 2. Облаштування стелі спортивної зали та стелі старого приміщення школи
 3. Внутрішній ремонт коридорних та класних приміщень. (працівники с/г підприємства «Степан Мельничук», технічний персонал школи, педколектив).
 4. Ремонт котельні.
 5. Встановлення автономної системи опалення.

2003

 1. Компʼютерний клас.

Спонсор – голова Івано-Франківської ОДА М. Вишиванюк

 1. Телевізор у фойє школи.

Спонсор – голова Долинської РДА В. Тепчук 

2007

 1. Мультимедійне обладнання (біологічний кабінет) – мультимедійна дошка, проектор, ноутбук. Відділ освіти Коломийської РДА.

2010

 1. Облаштування спортивного майданчика з твердим покриттям.

Івано-Франківська ОДА

2012-2013

 1. Реалізація Кіотського протоколу в рамках Міжнародного проекту «Зелені інвестиції». Повна заміна вікон та дверей. Утеплення фасаду. Загальна вартість проекту – 3 млн. 200 тис. грн. 

Виконавець – Львівська фірма «Вікна-стиль-трейдинг».

2013

 1. 100 комплектів посуду для шкільної їдальні.

Спонсор – Галина Микитюк, директор благодійного фонду «Світ для дітей».

2014

 1. 10 меблевих стінок для кабінетів та комплект меблів для учительської кімнати.

Спонсор – кандидат в депутати до Верховної ради Б. Гдичинський.

 1. 3 комплекти учнівських парт та столів.

Управління освіти, молоді та спорту Коломийської РДА.

2015

 1. Реконструкція туалетних приміщень 2 поверху.

Відділ освіти Коломийської РДА.

2016

 1. Компʼютер та принтер для приймальної.

Депутатський фонд С. Вихристюк

2017

 1. Компʼютерний клас (6+1).

Грант за І місце учнів в районній Розколяді.

 1. Придбання 5 мультимедійних комплексів для кабінетів природничо-математичного циклу за кошти державної субвенції  (196 тис. 648 грн.)

2018

 1. Придбання 4 мультимедійних комплексів для кабінетів початкових класів за кошти державної субвенції (123 тис. грн.)
 2. Придбання мультимедійного комплексу, телевізора та меблів (80 тис. грн.) та дидактичного матеріалу для 1-го класу (11 тис. 865 грн.)

 

У 2017-2018 н. р. за спецкошти та при допомозі батьків виготовлено інформаційні стенди школи за напрямами :

 • Історія школи (12 стендів)
 • Законодавство України про освіту (4 стенди)
 • Розвиток учнівського самоврядування (4 стенди)
 • З досвіду організації оздоровлення у школі (8 стендів)
 • Цитати мудрих (8 стендів)

 

Відрадно, що з освітньої субвенції державного бюджету, переданої Пʼядицькій громаді, для Турківської школи пропорційно до кількості учнів було виділено кошти в сумі 185 тис. 190 гривень. Цільові видатки згідно вимог використано на оснащення кабінетів природничо-математичного циклу, а саме : в кабінети фізики, хімії, біології, географії та природознавства придбано навчальні компʼютерні комплекси, до складу яких увійшли мультимедійна дошка, екран, ноутбук та принтер.

В кожному кабінеті мультимедійну техніку було оперативно встановлено, на даний час учителі-предметники її активно використовують для інтенсифікації навчання.

 

Кабінети хімії, біології, фізики, математики

 

Державну субвенцію в розмірі 123 тис. грн. використано на придбання мультимедійної техніки у початкову школу (2-4 класи) : плазмові телевізори (4 шт.), ноутбуки (4 шт.) та принтери (2 шт.).

Окрім того, у звʼязку з переходом початкової школи на новий Державний стандарт освіти, отримано державну субвенцію на матеріальне оснащення приміщення та придбання дидактичного матеріалу для учнів 1 класу в розмірі 11 тис. 865 грн.

Належна навчальна та матеріально-технічна база, проектна потужність школи дозволяють повною мірою забезпечувати організацію навчально-виховного процесу, допрофільну підготовку та профільне навчання школярів, розвиток їх індивідуальних здібностей та інтересів, збереження здоровʼя.

2023 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше